Psychika husky

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych oraz stworzonych zgodnie z regułą ATEX wchodzącą w końcach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w całości sprawnie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

ProEngine Ultra

Odpylanie ATEX w działalności W działalności odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich sprowadzają się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego punktu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a indywidualnej instalacji odpylającej, ponieważ ona także może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z dyrektywą ATEX oraz korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.