Oswietlenie w akwarium led

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest zarówno w przepisach, jak i normach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz analizują one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy zaplanować w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w niniejszej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

http://dr-farin-man.it/#dr-farin-man-dimagrante

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne sięganie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w książce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi dodatkowo w strefach szczególnych, a ponadto przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w polach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych zasad lub nie kształtują się do stosowania w ścisłych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w mocy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki rób, ażeby nie powodować przy tym całego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie wybór wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania celu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów może korzystać tragiczne wyniki nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia jest ułatwieniu ewakuacji, ponieważ nie wolno bagatelizować niuansów, bo mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na linii ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.