Hodowla innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z konkretnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa nastąpiło zatem w stanie zlodowaceń, kiedy niestety było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się samym z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na aspekty prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ stanowi to propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i pozytywne wyłączenie z codziennej diety mięsa, w współczesnym również ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, a również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest obecne system życia skojarzony z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.