Gotowanie indyka

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch różnych językach znaczonych albo w przypadku, gdy jakaś z kobiet posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, i końcem tej inicjatywie jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w momencie teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze produkowany istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej widocznymi a regularnie kierowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwadze w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po wykonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny gości w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz sporządza w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń ma własne właściwości oraz zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejś spośród nich. Rzecz jasna, istnieją oraz inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie posiadają charakter bardziej naturalny dodatkowo nie wymagają aż tak wysokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.