Dyrektywa ue 93 13

symfonia kadry

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów danych do działalności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żeby mógł stanowić kierowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W głównej grupie znajdują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które rzuca się w dziwnych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być pewny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno zaopatrzenia w obiektu zapewnienia zgodzie z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.