Bezpieczenstwo wartoscia i potrzeba czlowieka

Urządzenia dedykowane do aktywności w okolicy zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek produkt, dany do podawania w strefach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm związanych z obecną informacją, która daje szczegółowe wymagania jeśli należy o dane produkty. Natomiast warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą natomiast być różne z regułą, natomiast nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny zgodzie z obowiązującym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i wyłączający się metan. Jako, że konieczność jest matką wynalazków, to po wielu przypadkach zastosowano nowe typy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest drinku spośród wielu potwierdzeń, że używanie się do wielkich norm, związanych z artykułami w powierzchni zagrożenia wybuchem jest ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy i człowieka. Zabieg tego celu powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak podaje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian przechodzącym na punktu likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dawanie się do powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest pierwszą zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to a ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego zakończenia pracy, niedawanie się do zasad etc. Zaczynanie się do woli ATEX i zasad z nią podporządkowanych jest kluczowym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko dopasowuj się do używania produktów z dobrymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!