Badanie ginekologiczne yt

Kolposkopia to absolutne ginekologiczne badanie diagnostyczne. Kolposkopy to dania używane przez ginekologów podczas badania - endoskopy posiadające możliwość wielokrotnego powiększania obrazu. Badanie kończy się w warunkach ambulatoryjnych.

Do spełnienia kolposkopii nie trzeba bardzo się przygotowywać. Niezbędna jest natomiast wstrzemięźliwość płciowa na parę dni przed. Nie można też iść go podczas krwawienia miesięcznego. Samo badanie nie jest gorące a bogata je robić także u osób w ciąży. Kolposkopia najczęściej wytwarzana istnieje w formie, gdy cytologia daje niejednoznacznie wyniki. Badanie to pozwoli na stosunkowo wczesną diagnostykę raka szyjki macicy (w tzw. stadium przedinwazyjnym). Jeśli rak spotyka się w części rozwoju kolposkopia umożliwia weryfikację powstałych zmian. Badanie kolposkopowe polega przede ludziom na analiz części pochwowej szyjki macicy po jej wykazaniu się we wzierniku. Na jej powierzchni pojawiać się mogą bowiem duże zmiany, jakie są trudne do wykrycia podczas rutynowego badania. Najpierw ginekolog ogląda nabłonek płaski wielowarstwowy nierogowaciejący i gruczołowy, szczególnie zwracając uwagę na ich granicę. Tam powstają bowiem najgroźniejsze choroby. Później obraz rozciąga się a dzięki zastosowaniu zielonego filtra obserwuje podnabłonkową sieć naczyń krwionośnych. Na jej zasadzie możliwe jest rozpoznanie charakteru powstałej zmiany. Kolejny etap badania to cechy kontrastujące powierzchnię nabłonka (np. próba z płynem Lugola i kwasem octowym 3%). Kolposkopia, ze powodu na potrzebny sprzęt, jest pytaniem stosunkowo drogim i potrzebuje doświadczenia ze perspektywy robiącego ją lekarza. Jest wciąż rzadko wykonywane, jednak coraz częściej ponadto w ramach działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.